شما میتوانید با وارد کردن شماره پلاک اتومبیل خود، نوع مجوزطرح ترافیک مورد نیاز خود را مشخص کرده و آن را خریداری نمایید. با استفاده از این روش دیگر نیازی به مراجعه به سامانه طرح ترافیک نبوده و خرید آسان مجوز  طرح ترافیک را تجربه خواهید کرد.